CraftTor Sp. z o.o.

to agencja pracy, głównym przedmiotem działalności której jest leasing pracowniczy, oparty na wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistach z wielu branż.

Naszym klientom zapewniamy kompleksowe zaplecze HR, oznacza to, że przejmujemy wszystkie obowiązki związane z rekrutacją i kadrową obsługą formalną pracowników.

Z naszej strony zapewniamy m.in.
Kontakt


Nasi pracownicy to między innymi:

Sprzątaczka w hotelach Warszawa

Горничная в отели Варшавы

Układanie szyn kolejowych, demontaż podkładów szynowych

Укладка жд полотна, демонтаж рельс-шпал

Poszukujemy rekrutera do pracy zdalnej

Ищем рекрутера на удаленную работу

Magazynierzy

Работник на склад

Elektrycy

Электрик на стройку (Жилые и офисные помещения)

Ogrodnicy

Уборка внешней территории

Elektrycy

Электрик на стройку (Жилые и офисные помещения)

Elektrycy

Электрик на стройку (Жилые и офисные помещения)

Elektrycy

Электрик на стройку (Жилые и офисные помещения)

Co ZYSKUJESZ korzystając z leasingu pracowniczego?

     Dostosowanie liczby pracowników do bieżących potrzeb firmy.

    Prosta kalkulacja kosztów pracy - pracodawca ponosi koszty wynikające wyłącznie ze stawki godzinowej za     pracownika.

     Agencja przejmuje obowiązki pracodawcy w kwestii: zawierania umów, opłacania składek publicznoprawnych,      wynagrodzeń pracowników, badań lekarskich, BHP itp.

     Organizacja noclegów i transportu jest po stronie agencji.

     Brak odpowiedzialności przed organami opieki zdrowotnej, skarbowej itd. wynikającej z zatrudniania      pracowników.

CO NAS WYRÓŻNIA

CERTYFIKAT SZKOLENIOWY

W razkresie efektywnego procesu rekrutacji i selekcji pracowników tymczasowych.

CERTYFIKAT AGENCJI PRACY

Upoważniający do prowadzenia działalności agencji pośrednictwa pracy w zakresie udostępnienia pracowników tymczasowych.

UBEZPIECZENIE OC

Chroniące przed negatywnymi skutkami finansowymi w wyniku wypadku podczas pracy, które powstały przez pracowników wynajętych.

ŚWIADECTWO WSPÓŁPRACY EUROPY WSCHODNIEJ

Jako podziękowanie za wkład i zaangażowanie w rynek pracy międzynarodowy Ukrainy i Polski.